V našich klimatických podmínkách chápeme zatím tepelnou izolaci jako systém zabraňující úniku tepla z budovy v chladném období, kdy tepelný tok směruje zevnitř objektu ven. Izolace obráceným směrem, zabránění průniku radiačního tepla dovnitř domu, není u nás zatím příliš aktuální.

 

Cíl termoizolačních nátěrů

Hlavním cílem zateplení je snížení tepelných ztrát stavebních konstrukcí, odstranění hygienických nedostatků (plísní) a zajištění tepelné pohody při využívaní prostorů budov.

Termoizolační nátěr, představuje systém, který kombinuje odraz tepla a izolaci při zajištění prodyšnosti. Aby byl materiál schopen odrážet infračervené záření, musí buď obsahovat volné elektrony (kovy, např. hliníková fólie), nebo musí obsahovat složky s různými indexy lomu. Hustší látky mají obecně vyšší index lomu než látky řidší. Když index lomu dvou sousedních prostředí přesáhne hraniční hodnotu, záření nebo jeho část se na jejich rozhraní odrazí.V termoizolačním nátěru představují materiál s nízkou hodnotou indexu lomu sklokeramické kuličky. Tyto jsou rovnoměrně rozptýleny v prostředí ostatních přísad s podstatně vyšším indexem lomu.

Všechny desinfekční prostředky pomáhají. Ale pouze na krátkou dobu. Ony totiž „léčí“ momentální neduh.

Termoizolační nátěr pomáhá odstránit příčinu. Je prodyšný a má významný antikondenzační účinek – rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu zdi, zvyšuje její povrchovou teplotu a tím omezuje tvorbu výše zmíněných tepelných mostů. Odstraňuje příčinu plesnivění a dlouhodobě chrání zeď.

 

Souhrnně můžeme říct, že tyto nátěry:

  • zvyšují tepelnou stabilitu objektu
  • zamezují tvorbě plísní, na venkovních zdech nárůstu řas a mechů
  • chrání fasádu před povětrnostními vlivy a UV zářením
  • jednoduše se aplikují a jsou omyvatelné
  • mají vysokou životnost, garance barevného odstínu min. 10 let
  • díky mírně kónickému povrchu na něm neulpívájí nečistoty jako na běžných zdech s nátěrem
  • investiční náklady jsou nižší než u dalších zateplovacích systémů
  • snižují náklady na topení o 15-35 % v závislosti na podkladu
  • vynikající jsou i na izolaci stropů pod plochými střechami nebo chladnými půdami
  • používají se i při pokládání podlahového vytápění na zamezení prohřívání podloží a nežádoucího úniku tepla dospodu